Het eerste informatieve gesprek met de geïnteresseerde is vrijblijvend.
In dit gesprek zullen wij ons profileren en de kosten specificeren. Indien dit mocht leiden tot een opdracht, zullen wij eerst informatie inwinnen bij betreffende Gemeente waar gebouwd gaat worden, om gegevens op te vragen over het bestemmingsplan en bebouwingsbepalingen.
Ook zal de omgeving van het bouwkavel in beeld gebracht worden. Nadien zullen wij in een onderhoud met de opdrachtgever zijn woonwensen op papier zetten, want zonder deze gegevens is het niet mogelijk een op de opdracht-gever toegespitst ontwerp te maken.

Nu hebben we alle stukjes van de bouwpuzzel in handen en moeten we deze nog in elkaar zetten. Hierna volgen voorlopige schetsen van de indeling en uiterlijk van het gebouw. Als de opdrachtgever hieraan al dan niet met wijzigingen zijn goedkeuring hecht, kan het voorlopig schetsplan gemaakt worden en beoordeelt door de schoonheidscommissie oftewel Welstand. Deze commissie beoordeelt of het gebouw wel goed van verhouding, geordend is en in de omgeving past. Verder zal dan voor de bouwaanvraag een definitief schetsplan gemaakt worden, met maatvoering van indeling en uiterlijk van het gebouw, een bestektekening met technische gegevens en de vereiste berekeningen volgens het bouwbesluit van isolatie, ventilatie, met constructieberekeningen, energieprestatienorm berekeningen en eventuele geluidsberekeningen. Hierbij wordt fase 1 – Planontwikkeling tot bouwvergunning- afgesloten.

Indien gewenst kan fase 2- Planuitvoering tot oplevering van het gebouw- door ons buro in handen genomen worden. Dit betreft het opstellen van een bestek, bestaande uit een juridisch en technisch gedeelte met een totale omschrijving van het bouwwerk, waarna de prijs opgevraagd kan worden bij verschillende aannemers. Tijdens de bouwperiode kan dan toezicht op de uitvoering van het werk gehouden worden, waarna als het gebouw gereed is de eindoplevering plaats vindt.

Op het werk van de architekt van toepassing zijnde bepalingen:

    Het auteursrecht.
    De standaardvoorwaarden voor de rechtsverhouding opdrachtgever/architekt.